Lindude suurim oht.

by Meelika / 12 aprill 2016 / No Comments

AKNAD SILMAPAISTVAKS! Peegelduvad klaasid põhjustavad lindude hukkumise.

Tallinna Keskkonnaamet ning Pealinna Linnuklubi paluvad kodanikel, kes viibivad ruumides, mille klaaside vastu linnud lendavad, muuta need võimalusel lindudele nähtavaks, kleepides klaasidele ruumi värvusega erinevaid olevaid pabereid või panna klaasile maalriteibist lõike.

Tallinnas on täna mitmes paigas toimunud sügisrändel olevate lindude kokkupõrkeid hoonete akendega. Tallinna Keskkonnaamet ja Tallinna Linnuklubi paluvad inimestel, kes on sisetingimustes, mille akende pihta linnud lendavad, muuta need võimalusel lindudele nähtavaks. Seda saab lihtsalt teha kleepides vähest aega akendele ruumi värvusega kontrastis olevaid pabereid ning tõmmata klaasile maalriteibist triipe.

Linnaruumis levinud laialdaselt klaaspinnad võivad rändel olevatele lindudele peegeldada taevast ning oksi ja neid lennul eksitada. Avarii aknaga võib linnule kergemal olukorral tekitada põrutuse ja pikaajalise teadvuse kaotuse, mustemal stsenaariumil lõppeb hukuga.

Palun hoonetest, millega linnud kokku põiklevad teavitada Tallinna Keskkonnaametit e-posti aadressil keskkonnaamet@tallinnlv.ee või telefonil 640 4572. Elusate, kuid uimaste lindude avastamisel palume nemad paigutada ohutusse kohta (aiale, puuoksale), kus nad saavad rahulikult toibuda.

Allikas: http://www.w3.ee/openarticle.php?id=2202028&lang=est